Dywidenda

W dniu 6 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanowiło zysk netto w kwocie 42 373 875,89 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2016 roku, przeznaczyć:

a) w kwocie 15 093 750,00 zł na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy (tj. 0,25 zł na akcję).

b) w kwocie 27 280 125,89 zł na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na 12 czerwca 2017 roku. Wypłata dywidendy nastąpi 26 czerwca 2017 roku.

Dywidendą objętych jest 60 375 000 akcji Spółki.

Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych. 

Dywidenda za rok 2012 2013 2014 2015 2016
Data podjęcia uchwały 20.06.2013r. 26.06.2014r. 29.06.2015r. 06.06.2016r. 06.06.2017r.
Kwota dywidendy I transza7 848 750 złII transza

6 641 250 zł

Łącznie

14 490 000 zł

I transza11 471 250 złII transza

6 037 500 zł

Łącznie

17 508 750 zł

I transza6 037 500 złII transza

8 452 500 zł

Łącznie

14 490 000 zł

I transza6 037 500 złII transza

3 622 500 zł

Łącznie

9 660 000 zł

15 093 750 zł
Dywidenda na jedną akcję I transza

0,13 zł

II transza

0,11 zł

Łącznie

0,24 zł

I transza

0,19 zł

II transza

0,10 zł

Łącznie

0,29 zł

I transza

0,10 zł

II transza

0,14 zł

Łącznie

0,24 zł

I transza

0,10 zł

II transza

0,06 zł

Łącznie

0,16 zł

0,25 zł
Dzień dywidendy 19.08.2013r. 31.07.2014r. 31.07.2015r. 05.08.2016r. 12.06.2017r.
Dzień wypłaty I transza2.09.2013r.

II transza

20.12.2013r.

I transza22.08.2014r.

II transza

10.12.2014r.

I transza21.08.2015r.

II transza

10.12.2015r.

I transza18.08.2016r.

II transza

14.12.2016r.

26.06.2017r.
Liczba akcji objętych dywidendą 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt.