Wielton Finance

 

wielton financeSposoby finansowania inwestycji – z Wielton Finance to proste!

Spośród dostępnych na rynku opcji finansowania swoich inwestycji można dowolnie wybierać – kredyt bankowy, pożyczka czy leasing? Najważniejsze, by znaleźć formę dokładnie wpasowującą się w nasze możliwości i oczekiwania. Dla niektórych dogodniejsza będzie pożyczka, dla innych natomiast leasing. Kolejni klienci zdecydują się na zapłatę gotówką. Sprawdźmy, kiedy konkretna opcja może okazać się bardziej korzystna.

Leasing. Nie taki diabeł straszny…

Decydując się na leasing, klient otrzymuje prawo do użytkowania naczepy w określonym czasie. W zamian pobierane są raty leasingowe. Klienci mają do wyboru dwie opcje leasingu: operacyjny oraz finansowy. Każda forma stanowi dodatkowy koszt podatkowy klienta.

Leasing operacyjny

Sam leasing operacyjny jest traktowany jako usługa. W takim przypadku podatek wlicza się do każdej raty leasingowej i klient może go odliczać. Co ważne, raty leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodu klienta. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że leasing operacyjny jest rodzajem wynajmu.  W umowie widnieją także odpowiednie zapisy określające m.in. czas trwania leasingu oraz warunki pierwokupu po zakończonym czasie umowy, w tym cena naczepy. Leasing operacyjny nie wpływa na zdolność kredytową klienta.

Leasing finansowy

W tym przypadku od momentu podpisania umowy leasingowej to klient jest właścicielem naczepy – może więc dokonywać odpisów amortyzacyjnych. W umowie określa się wysokość rat, które składają się z dwóch części: kapitałowej oraz odsetkowej. Odsetki są interpretowane jako koszty uzyskania przychodu, kapitał natomiast obniża zysk po opodatkowaniu. W uproszczeniu można określić leasing finansowy dostawą towarów. Co ważne, klient płaci cały podatek VAT z góry. Klient oczywiście ponosi koszty eksploatacyjne w trakcie użytkowania naczepy.

Kredyt

W większości przypadków kredyt ma charakter celowy – klient wskazuje konkretnie, jaką inwestycję chce w ten sposób sfinansować. Forma wiąże się z jednej strony z większymi formalnościami niż w przypadku leasingu, z drugiej jednak daje klientowi możliwość chociażby wcześniejszej spłaty lub jej czasowego zawieszenia. W związku z tym, że w chwili zakupu to klient jest właścicielem naczepy, wymagane są formy zabezpieczenia kredytu. Najczęściej jest to odpowiedni zapis na polisie Autocasco (cesja).