Ogłoszenia


ZAPYTANIE OFERTOWE

WIELTON S.A. kieruje zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zewnętrznego Audytu projektu w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B pt.: ”Opracowanie technologii produkcji kompletnej naczepy do przewozu żywności w warunkach chłodniczych o ulepszonych parametrach technicznych” realizowanego przez WIELTON S.A. we współpracy z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych (PIMR) z siedzibą w Poznaniu, 60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31, i Politechniką Poznańską z siedzibą w Poznaniu, 60 – 965 Poznań, pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych a współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. [zobacz więcej]

 

 Wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

nr 01/PBS1/2014 z dnia 10.04.2014 r.