Instytut Spawalnictwa z Gliwic w Wielton S.A.

Instytut Spawalnictwa z Gliwic zrealizował w Wieltonie film naukowo-dydaktyczny

Przez dwa dni 7 i 8 lipca pracownicy Instytutu Spawalnictwa z Gliwic realizowali w Wieltonie film naukowo-dydaktyczny o nowoczesnym spawalnictwie. Jako pierwszy temat do realizacji filmu wybrano zagadnienia bezpieczeństwa pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych. Operatorzy realizowali zdjęcia na W1, RW1, RW2, RW4 i RW5. Cykl filmów ma przedstawiać tematykę zagrożeń w środowisku pracy przy …