Wiceprezes Zarządu Wielton S.A. - Tomasz Śniatała

Odznaka honorowa dla Wielton S.A. za zasługi dla rozwoju gospodarki.

Wielton S.A. został odznaczony odznaką honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. 18 listopada br. Tomasz Śniatała, Wiceprezes Zarządu Wielton S.A. otrzymał z rąk Cezarego Gabryjączyka, Wiceministra Skarbu Państwa, medal uznania. Wieluńska firma znalazła się w gronie 34 wyróżnionych przedsiębiorstw, najprężniej działających w regionie łódzkim.