Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe dla studentów Politechniki Śląskiej

Projekt innowacyjnego modułu zderzaka tylnego zintegrowanego z modułem mocowania oświetlenia tylnego dla naczepy kurtynowej

Treść zadania

Ciągłą poprawa bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów firm działających w branży motoryzacyjnej, w tym WIELTON S.A. W przypadku naczep produkowanych przez WIELTON istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa odgrywają tylne urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod tył pojazdu (ang. rear underrun protection device, RUPD), potocznie zwane zderzakami. Pojawia się w związku z tym potrzeba ciągłego udoskonalania rozwiązań konstrukcyjnych takich urządzeń, przy jednoczesnej potrzebie poprawy aspektu wizualnego takich urządzeń.

Celem zadania jest zatem opracowanie projektu i konstrukcji innowacyjnego modułu zderzaka tylnego zintegrowanego z modułem mocowania oświetlenia tylnego dla naczepy kurtynowej. Obecne rozwiązanie (rys. 1) niezależnego modułu zderzaka i modułu mocowania oświetlenia powinno zostać zastąpione nowym innowacyjnym rozwiązaniem pod kątem spełnienia nowych wymagań wytrzymałościowych, zgodnych z regulaminem nr 58 EKG ONZ [1], funkcjonalnych, a jednocześnie spełniającym nowe lub przyszłe trendy obowiązujące we wzornictwie przemysłowym w branży motoryzacyjnej.

Rys. 1. Obecne rozwiązanie konstrukcyjne modułu zderzaka i modułu mocowania oświetlenia stosowane przez firmę WIELTON S.A. w naczepach (materiały własne Wielton S.A.)

Kluczowe założenia i kryteria oceny dla rozwiązania:
  • Rozwiązanie powinno cechować się innowacyjnością (K1) w obszarze bezpieczeństwa, funkcjonalności, wzornictwa przemysłowego.
  • Moduł zderzaka powinien stanowić spójną zintegrowaną całość z modułem mocowania oświetlenia (K2). Dodatkowym atutem będzie propozycja integracji lamp stanowiących tylne oświetlenia naczepy. Obecnie moduł mocowania oświetlenia z lampami tylnymi jest wyłącznie przykręcany do modułu zderzaka i nie jest w żaden inny sposób z nim zintegrowany.
  • Zalecane technologie wytwarzania elementów to (K3): formowanie blach stalowych i aluminiowych przy zastosowaniu technologii flexformingu [2] (szczególnie zalecana technologia do wykorzystania w projekcie), cięcie blach laserem 2D i 3D, gięcie przy użyciu pras krawędziowych, spawanie. Opcjonalnie dopuszcza się zastosowanie innych technologii, np. termoformowanie tworzyw sztucznych, obróbka skrawaniem, odlewanie, kucie.
  • Układ powinien spełniać wymagania wytrzymałościowe (K4) wynikające z Regulaminu 58, załącznik nr 5 [1].

Rys. 1. Obecne rozwiązanie konstrukcyjne modułu zderzaka i modułu mocowania oświetlenia stosowane przez firmę WIELTON S.A. w naczepach (materiały własne Wielton S.A.)

  • Zaleca się, aby nowe opracowane rozwiązanie w przybliżeniu wpisywało się w dostępną przestrzeń z tyłu naczepy, gdzie ma być montowane (K5). Zakłada się, że nowe rozwiązanie będzie przykręcane do belek podłużnicowych ramy naczepy (rys. 3), których postać geometryczna może zostać odpowiednio dopasowana do nowego rozwiązania.

Rys. 3. Dostępna przestrzeń do montażu nowego rozwiązania zintegrowanego zderzaka z modułem mocowania oświetlenia (wymiary podano dla naczepy na obniżonym i podniesionym zawieszeniu)

Zadania do wykonania:
  1. Dokonaj analizy problem, w szczególności w oparciu o nowe wymagania homologacyjne wg. regulaminu nr 58 [1] oraz istotne cechy funkcjonalne oraz estetyczne.
  2. Opracuj model 3D innowacyjnego zderzaka zintegrowanego z modułem mocowania oświetlenia przy użyciu dowolnego systemu 3D CAD. Dokumentacja 2D nie jest wymagana. Model 3D powinien być ostatecznie zapisanym w jednym z uniwersalnych formatów plików, np. STEP, IGS.
  3. Opracuj fotorealistyczną wizualizację dla opracowanego modelu 3D.
  4. Przygotuj prezentację multimedialną (zalecane PowerPoint) dotyczącą opracowanego rozwiązania. Prezentacja powinna zawierać przedstawione rozwiązanie z potwierdzeniem spełnienia kluczowych założeń, przyjęte założenia i wymagania dla rozwiązania, BOM – wykaz elementów składowych z dobranym tworzywem, określoną technologią wytwarzania.
  5. Nagraj modele oraz prezentację na nośnik pamięci lub prześlij na adres: hr@wielton.com.pl

Czas na opracowanie projektu do 31.12.2019.

Ocena rozwiązań zgłoszonych do konkursu zostanie dokonana na podstawie kryteriów (K1-K5) przez przedstawicieli firmy WIELTON S.A. oraz pracowników naukowych Politechniki Śląskiej.

Uwaga

Organizator konkursu, tj. WIELTON S.A. zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyników projektu.

Podstawowe materiały bibliograficzne:

[1] Regulamin nr 58 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji, Seria poprawek 03 do regulaminu; dostępny m.in. pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42019X0272&from=ES

[2] Opis technologii flexformingu oferowanej przez firmę Quintus; dostępne pod adresem: https://quintustechnologies.com/metal-forming/