Raporty okresowe


Raporty 2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2017r. 29.05.2017r.  godz: 17:58 Pobierz plik
Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy od 01.01.2017 do 31.03.2017 29.05.2017r.  godz: 17:58 Pobierz plik


Raporty 2016

Skonsolidowany raport roczny za 2016r. 27.03.2017r.  godz: 23:35 Pobierz plik
Jednostkowy raport roczny za 2016r. 27.03.2017r.  godz: 23:31 Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za 3Q2016 rok. 14.11.2016r. godz.19:24 Pobierz plik
Raport okresowy za I półrocze 2016r. Wielton S.A. 07.09.2016r. godz: 18:53 Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za 1Q2016 rok. Pobierz plik


Raporty 2015

Skonsolidowany raport roczny za 2015 r.  Pobierz plik
Jednostkowy raport roczny za 2015 r.  Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za IV kwartał 2015 r.  Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za III kwartał 2015 r. Pobierz plik
Raport okresowy za I półrocze 2015 r. Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2015 Pobierz plik

Raporty 2014

Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. Pobierz plik
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za IV kwartał 2014 r. Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za III kwartał 2014 r. Pobierz plik
Raport okresowy za I półrocze 2014 r. Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2014 Pobierz plik

Raporty 2013

Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. Pobierz plik
Jednostkowy raport roczny za 2013 r. Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za IV kwartał 2013 Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2013 Pobierz plik
Raport okresowy za I półrocze 2013 r. Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2013 Pobierz plik

Raporty 2012

Skonsolidowany raport roczny za 2012 r.  Pobierz plik
Jednostkowy raport roczny za 2012 r.  Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za IV kwartał 2012  Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2012  Pobierz plik
Raport okresowy za I półrocze 2012 r  Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2012  Pobierz plik

Raporty 2011

Skonsolidowany raport roczny za 2011 r.  Pobierz plik
Jednostkowy raport roczny za 2011 r.  Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za IV kwartał 2011  Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2011  Pobierz plik
Raport okresowy za I półrocze 2011 r.  Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2011  Pobierz plik

Raporty 2010

Skonsolidowany raport roczny za 2010 r.  Pobierz plik
Jednostkowy raport roczny za 2010 r.  Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za IV kwartał 2010  Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2010  Pobierz plik
Raport okresowy za I półrocze 2010 r.  Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2010  Pobierz plik

Raporty 2009

Skonsolidowany raport roczny za 2009 r.  Pobierz plik
Jednostkowy raport roczny za 2009 r.  Pobierz plik
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za IV kwartał 2009  Pobierz plik
Raport kwartalny za III kwartał 2009  Pobierz plik
Raport okresowy za I półrocze 2009 r.  Pobierz plik
Raport kwartalny za I kwartał 2009  Pobierz plik

Raporty 2008

Raport roczny za 2008 r.  Pobierz plik
Raport kwartalny za IV kwartał 2008  Pobierz plik
Raport kwartalny za III kwartał 2008  Pobierz plik
Raport okresowy za I półrocze 2008 r.  Pobierz plik
Raport kwartalny za II kwartał 2008  Pobierz plik
Raport kwartalny za I kwartał 2008  Pobierz plik

Raporty 2007

Raport roczny za 2007 r.  Pobierz plik
Raport kwartalny za IV kwartał 2007  Pobierz plik