Projekty


PROJEKT W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH ŚCIEŻKA B – budżet projektu 2 780 000 PLN

„Opracowanie technologii produkcji kompletnej naczepy do przewozu żywności w warunkach chłodniczych
o ulepszonych parametrach technicznych”


zobacz więcej