Close button
Nowe produkty link_icon Created with Sketch.

Wielton Finance

SPOSOBY FINANSOWANIA INWESTYCJI

Wielton Finance

Najwygodniejsze rozwiązanie finansowe dla naszych Klientów

Wielton S.A. należy do grona największych producentów naczep i przyczep samochodowych w Europie oraz zajmuje ósmą pozycję wśród producentów naczep globalnie. Mając na względzie wygodę i korzyść naszych Klientów, a także wychodząc naprzeciw Ich oczekiwaniom przedstawiamy systemowe rozwiązanie finansowe – finansowanie fabryczne.

Spośród dostępnych form finansowania możecie Państwo wybrać tę najbardziej odpowiednią i korzystną dla Państwa firmy: leasing (operacyjny lub finansowy), najem długoterminowy lub pożyczkę.

Niezależnie od wybranego rodzaju finansowania każda naczepa WIELTON procesowana jest w procedurze uproszczonej, co oznacza minimum formalności, błyskawiczne wydanie decyzji kredytowej, oraz status priorytetowy każdej z transakcji.

 

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to najpopularniejsza w Polsce forma finansowania środków trwałych. Jego atrakcyjność dla Klientów wynika z możliwości obniżenia kwoty podlegającej opodatkowaniu. Charakterystyczne jest to, że:

wszystkie raty stanowią koszt uzyskania przychodu;

amortyzacja środka trwałego dokonywana jest przez Leasingodawcę;

po zakończeniu umowy Klient ma prawo do zakupu naczepy za ustaloną wartość końcową, niższą niż wartość rynkowa.

 

Leasing finansowy

Specyfika leasingu finansowego pozwala na dowolne ustalanie okresu leasingu i wartości wykupu, dzięki czemu produkt ten zapewnia dużą elastyczność uwzględniającą potrzeby Klientów w zakresie płynności i dopasowania do planów finansowych oraz budżetu. W leasingu finansowym:

Klient ujmuje środek trwały w swoim bilansie i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;

 koszty uzyskania przychodu stanowią odsetki oraz odpisy amortyzacyjne;

 po zakończeniu umowy następuje automatyczny transfer własności przedmiotu leasingu na rzecz Klienta.

 

Najem

Najem długoterminowy charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie kształtowania okresu oraz przewidywalnością kosztów finansowania. Nie wymaga angażowania środków własnych w rozpoczęcie finansowania – brak opłaty wstępnej. Forma kalkulowania kosztów wynajmu pozwala na uwzględnienie wartości resztowej poza kosztem użytkownika co znacznie obniża wysokość raty miesięcznej w porównaniu z tradycyjnym leasingiem.

 nie występują ograniczenia (wynikające z prawa podatkowego) dotyczące minimalnego trwania okresu umowy;

 standardowe okresy umowy najmu – od 12 do 60 miesięcy;

 istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia umowy;

 koszt uzyskania przychodu stanowią wszystkie raty najmu;

Klient nie ma obowiązku zakupu finansowanego środka trwałego po zakończeniu umowy;

raty najmu nie są odzwierciedlone w bilansie Klienta (co powoduje poprawę wskaźników finansowych dotyczących zadłużenia);

rata spłaty nie obejmuje wartości końcowej.

 

Pożyczka

Pożyczka jest produktem finansowym zbliżonym do kredytu bankowego. Charakteryzuje się:

 łatwiejszą procedura pozyskania finansowania;

 mniejszą ilością wymaganych zabezpieczeń;

 możliwością finansowania podatku VAT.

Leasing operacyjny

Sam leasing operacyjny jest traktowany jako usługa. W takim przypadku podatek wlicza się do każdej raty leasingowej i klient może go odliczać. Co ważne, raty leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodu klienta. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że leasing operacyjny jest rodzajem wynajmu. W umowie widnieją także odpowiednie zapisy określające m.in. czas trwania leasingu oraz warunki pierwokupu po zakończonym czasie umowy, w tym cena naczepy. Leasing operacyjny nie wpływa na zdolność kredytową klienta.

Zostaw numer a oddzwonimy

Zostaw nam Swoje dane

Skontaktujemy się z Tobą w sprawie produktu:

Wielton Finance

Dziękujemy za wysłanie formularza.

Zamknij