RODO

Mając na uwadze postanowienia art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej w skrócie jako „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Państwa jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.
2. Dane osobowe podane przez Państwa przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego, oferowania usług i produktów przez Wielton (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f), tj. prawnie uzasadniony interes Wielton),
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy, podmioty współpracujące z Wielton (agenci, agencje reklamowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych produktów i usług lub organizacji akcji marketingowych), podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne oraz podmioty świadczące nam usługi doradcze i konsultacyjne,
4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie w celach marketingowych lub złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
5. Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację,
7. W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi,
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.