COVID – 19

 

Epidemia koronawirusa jest ogromnym wyzwaniem dla nas wszystkich, w tym całego sektora transportowego, którego jesteśmy częścią. Pomimo wielu ograniczeń wprowadzonych w naszej branży wciąż funkcjonują centra logistyczne i kontynuowany jest przewóz towarów, którego zasady zostały oczywiście w obecnej sytuacji poddane szczególnym rygorom. Podobnie wygląda sytuacja w przemyśle – fabryki na terenie całego kraju nieprzerwanie działają, dbając jednocześnie o zapewnienie pracującym w nich osobom bezpieczeństwa i komfortu pracy. Od zachowania tej ciągłości zależy zarówno funkcjonowanie poszczególnych firm, jak i całego łańcucha dostaw wpływającego na polską i europejską gospodarkę.

Wszystkim osobom, które w obecnych warunkach realizują swoje działania, przestrzegając przy tym obowiązujących zasad, pozwalających utrzymać bezpieczeństwo, należą się szczególne wyrazy uznania oraz wsparcie. Pamiętajmy, że ich praca w tym trudnym czasie jest niezmiernie ważna dla sprawnego funkcjonowania całego społeczeństwa, ale i wymaga szczególnej uwagi i przestrzegania dodatkowych procedur. Dotyczy to zarówno sektora produkcyjnego, jak i całej branży transportowej, w tym również kierowców pojazdów ciężarowych.

W Grupie Wielton, realizując wciąż zobowiązania wobec swoich partnerów, skupiamy się przede wszystkim na bezpieczeństwie – zarówno naszych pracowników, jak i współpracujących z nami dostawców. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić zespołowi niezbędne środki ochrony oraz odpowiednie warunki pracy. Wdrożyliśmy w tym zakresie pełen pakiet dodatkowych procedur, których przestrzeganie jest obecnie naszym absolutnym priorytetem. Szczegółowe instrukcje dot. obowiązujących zasad dotyczących m.in. zachowania dystansu i przestrzegania niezbędnych wymogów higieny są przekazywane wszystkim pracownikom, a ich stosowanie stale monitorowane. Przygotowaliśmy też specjalne miejsca do dezynfekcji, a także kontenery dla kierowców dostarczających towar z zewnątrz oraz odpowiednio zorganizowaliśmy pracę w miejscu wydawania naczep. Cyklicznie dezynfekujemy pomieszczenia takie jak portiernie, szatnie, klamki, krany.

Oczywiście, mając na uwadze dynamikę sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID 19, specjalnie powołany zespół stale monitoruje sytuację w naszym zakładzie i na rynku, jak i pozostaje w kontakcie ze służbami sanitarnymi, aby w razie potrzeby bezzwłocznie reagować i móc pilnie podjąć kolejne decyzje niezbędnie dla zachowania bezpieczeństwa.