COVID – 19

Komentarz Wielton S.A. w związku z pandemią COVID-19

Wieluń, 3 sierpnia 2020 r.

Wypowiedzi udzielił: Piotr Kuś, dyrektor zarządzający zakładami w Wieluniu, wiceprezes zarządu Wielton S.A.

Dzięki wzmocnionym w procedurom bezpieczeństwa i stałej kontroli sytuacji produkcja w zakładach Wielton w Wieluniu odbywa się normalnie i bez większych zakłóceń. Dotychczas prewencyjnie przeprowadziliśmy 440 testów na obecność koronawirusa wśród pracowników zatrudnionych w Wieluniu. Dodatnie wyniki testów miało 48 osób, a 100 osób obecnie przebywa na kwarantannie spośród łącznie 1700 pracowników wieluńskich zakładów. Powołany sztab odpowiedzialny za wdrażanie procedur bezpieczeństwa stale monitoruje rozwój wydarzeń i odpowiednio dostosowuje organizację pracy oraz środki zapobiegawcze. Regularnie dezynfekujemy wszystkie pomieszczenia i ograniczyliśmy bezpośrednie kontakty między pracownikami do minimum. Mamy procedury postępowania w przypadku wykrycia zakażeń koronawirusem wśród naszych pracowników. Na bieżąco monitorujemy stan zdrowia naszej załogi i wykonujemy testy na obecność koronawirusa. Identyfikujemy również osoby, które potencjalnie mogły mieć kontakt z osobą zakażoną. Bezpośrednio współpracujemy ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi, wprowadzając ich wszystkie zalecenia. W drugim tygodniu sierpnia br. przewidujemy rutynową wakacyjną przerwę w produkcji w Wieluniu, która nie ma związku z pandemią COVID-19 i zostanie przeznaczona na prace modernizacyjne i optymalizacyjne, które zwiększą efektywność procesu produkcyjnego.

Dodatkowych informacji udzielają:

Tomasz Gutowski
InnerValue
t.gutowski@innervalue.pl
+48 794 444 574
Agnieszka Placek-Łapaj
Specjalista ds. PR
a.placek@wielton.com.pl
+48 502 665 126
Paweł Tabaka
24/7Communication
paweł.tabaka@247.com.pl
+48 508 617 839

Pobierz kominikat wraz z informacjami o spółce >>

 

 

Szanowni Państwo,

 Od wielu tygodni monitorujemy sytuację związaną z pandemią koronawirusa globalnie oraz w poszczególnych krajach, w których jesteśmy obecni. Wdrożyliśmy również szereg procedur i środków mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa pracowników naszej firmy. Ze względu na ograniczenia administracyjne wprowadzane przez niektóre kraje oraz skalę pandemii, w ostatnim czasie spółki należące do Grupy Wielton musiały ograniczyć swoją działalność. Dotyczy to firmy Fruehauf SAS we Francji, Lawrence David w Wielkiej Brytanii oraz Viberti Rimorchi we Włoszech, a także montowni w Rosji. Dodatkowo, wielu naszych kluczowych dostawców poinformowało nas, że nie mogą kontynuować świadczenia usług i realizować dostaw zgodnie z naszymi zamówieniami. Terminowe dostarczenie produktów o najwyższej jakości, które będą w sposób niezawodny służyły naszym klientom było od zawsze naszym priorytetem. Jednakże pandemia oraz jej wpływ na życie społeczne i gospodarcze, załamanie łańcuchów dostaw, zagrożenie bezpieczeństwu naszych pracowników i partnerów biznesowych uniemożliwiają kontynuowanie procesu produkcyjnego. To zdarzenie siły wyższej zmusiło nas do podjęcia decyzji o tymczasowym wstrzymaniu produkcji również w zakładach w Wieluniu.

Wstrzymanie produkcji nastąpi 6 kwietnia, zaś ponowne jej uruchomienie jest uzależnione od unormowania sytuacji epidemiologicznej oraz ustabilizowania warunków dostaw komponentów niezbędnych do procesu produkcyjnego. Tymczasowe wstrzymanie produkcji pragniemy wykorzystać na dokonanie szeregu działań modernizacyjnych i optymalizacyjnych, które zwiększą efektywność procesu produkcyjnego w naszych zakładach. Wszystkie te działania pozwolą nam po okresie przerwy nie tylko wznowić produkcję zamówień, ale również znacznie zwiększyć jej efektywność.

Pandemia koronawirusa uderza w globalną gospodarkę w sposób dotychczas nienotowany. Zdajemy sobie sprawę, że informacja o wstrzymaniu produkcji w Wieluniu może mieć wpływ na Państwa plany biznesowe. Pragniemy jednak zapewnić, że zależy nam na najszybszym wznowieniu produkcji i realizacja złożonych dotychczas zamówień. Liczymy, że kroki podjęte przez rządy krajów europejskich przyczynią się do szybkiego opanowania pandemii i pozwolą na wznowienie produkcji we wszystkich naszych zakładach, a także powrót Państwa przedsiębiorstw do normalnej pracy.

Uprzejmie informujemy, iż w czasie postoju nasi przedstawiciele handlowi są do Państwa dyspozycji, a Dział Obsługi Klienta i Punkt Wydań Widoradz są gotowi Państwa obsłużyć w nowych godzinach pracy. Jednocześnie oznajmiamy, że Serwis Fabryczny oraz Dział Obsługi Posprzedażnej w Wieluniu nie będą do Państwa dyspozycji, natomiast autoryzowane punkty serwisowe oraz Assistance 24/7 działają z pewnymi ograniczeniami. Będziemy Państwa informować na bieżąco o wszystkich zmianach oraz terminach powrotu do pracy. Następna informacja z naszej strony pojawi się pod koniec kwietnia.

W tym trudnym czasie, życzymy Państwu zdrowia oraz wytrwałości.

 

 

Grupa Wielton wznawia produkcję w Wielkiej Brytanii

Dokładnie po miesiącu przestoju Lawrence David, Grupa Wielton podjęła decyzję o stopniowym wznowieniu produkcji w swojej spółce z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Począwszy od 27 kwietnia br. brytyjska spółka, podobnie jak francuski Fruehauf, rozpocznie proces wznawiania produkcji. Podczas uruchomienia zakładu oraz produkcji zostaną zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa.

Powolne wypłaszczenie krzywej liczby zachorowań na koronawirusa Covid-19 w Europie pozwoliło Grupie Wielton podjąć decyzję o wznowieniu działalności zakładu produkcyjnego Lawrence David w Wielkiej Brytanii. Brytyjska spółka jest kolejnym zakładem produkcyjnym po Fruehauf we Francji, który stopniowo będzie wznawiał produkcję.

Proces wznowienia produkcji wynika z dostosowania organizacji pracy kadry do wymogów sanitarnych, w tym m.in. obowiązku zachowania odpowiednich dystansów pomiędzy pracownikami oraz wprowadzenia niezbędnych procedur bezpieczeństwa. Podobnie jak w przypadku spółki Fruehauf, przywracanie mocy produkcyjnych Lawrence David będzie następowało poprzez uruchamianie pracy na kolejnych zmianach.

– Na początku tygodnia informowaliśmy o stopniowym wznowieniu produkcji przez Fruehauf. Dzisiaj podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zakładu produkcyjnego w Wielkiej Brytanii. Zważywszy na poziom portfela zamówień Lawrence David jest to również dobra informacja dla wieluńskiego zakładu, który dostarcza podwozia do naszej brytyjskiej spółki. Jeśli okoliczności będą sprzyjające to wkrótce będą warunki do wznowienia produkcji w Polsce. – powiedział Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A.

Brytyjska spółka wchodząca w skład Grupy Wielton czasowo wstrzymała produkcję 27 marca br. Decyzja podyktowana była troską o zdrowie pracowników spółki, a także postępującą absencją w zakładzie produkcyjnym (spowodowaną w szczególności licznymi obowiązkowymi kwarantanny), co przekładało się na zakłócenie w łańcuchu dostaw.

Wcześniej Grupa Wielton poinformowała o stopniowym wznowieniu produkcji przez spółkę Fruehauf, która jest kontrolowana przez polskiego producenta naczep i przyczep.

 

 

Grupa Wielton wznawia produkcję we Francji

Grupa Wielton uruchamia  produkcję na swoim największym rynku. Od 27 kwietnia francuska spółka Fruehauf etapowo reaktywuje działalność produkcyjną poprzez wznawianie pracy na kolejnych zmianach. Podczas uruchamiania produkcji zostaną zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Powolne wypłaszczenie krzywej liczby zachorowań na koronawirusa we Francji pozwoliła Grupie Wielton na wznowienie produkcji przez Fruehauf SAS. Francuska spółka kontrolowana przez polskiego producenta naczep i przyczep po zaledwie miesiącu powraca 27 kwietnia do produkcji.

Stopniowy charakter reaktywacji produkcji wynika z konieczności dostosowania procesu pracy załogi do wymogów sanitarnych, w tym m.in. obowiązku zachowania odpowiednich dystansów pomiędzy pracownikami. Przywracanie mocy produkcyjnych będzie następowało poprzez uruchamianie pracy na kolejnych zmianach.

– Po niewiele ponad miesięcznej przerwie wracamy do produkcji we Francji. Rynek ten jest dla Grupy Wielton największym pod względem sprzedaży produktów. Fruehauf to niekwestionowany lider rynku z 20 proc. udziałem. Jednocześnie wszelkie etapy wznowienia będą odbywać się pod wysokim rygorem sanitarnym. Zapewni to bezpieczeństwo naszej załogi. Monitorujemy również sytuację pod kątem możliwości wznowienia produkcji w naszych pozostałych zakładach. Jesteśmy pełni optymizmu. – powiedział Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A.

Produkcja we Francji musiała zostać wstrzymana w 18 marca br. Decyzja została podjęta w oparciu o procedury bezpieczeństwa wdrożone przez rząd francuski. Jednocześnie w spółce Fruehauf dalszą pracę kontynuowało m.in. centrum sprzedaży, dział gwarancji i obsługi posprzedażnej oraz dział części zamiennych.