Archiwum

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.:

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WIELTON S.A. Pobierz plik
2. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU
29 CZERWCA 2015 ROKU.
Pobierz plik
3. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pobierz plik
4. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI
ELEKTRONICZNEJ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ
Pobierz plik
5. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI
ELEKTRONICZNEJ W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ.
Pobierz plik
6. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA 2014 r.
ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 r.
Pobierz plik
7. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI WIELTON S.A.
I GRUPY KAPITAŁOWEJ WIELTON
Pobierz plik
8. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A. Pobierz plik

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.:

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WIELTON S.A. Pobierz plik
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h. Pobierz plik
3. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU
26 CZERWCA 2014 ROKU.
Pobierz plik
4. FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz plik
5. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI
ELEKTRONICZNEJ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ
Pobierz plik
6. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI
ELEKTRONICZNEJ W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ
Pobierz plik
7. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej „Wielton” S.A. w Wieluniu
za rok obrotowy 2013
Pobierz plik
8. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ „Wielton” S.A. z siedzibą w Wieluniu
z oceny sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton w 2013 roku
Pobierz plik
9. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ „Wielton” S.A. z siedzibą w Wieluniu
z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton
za rok obrotowy 2013, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
Pobierz plik

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. w dniu 20 czerwca 2013r.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki Wielton S.A. na dzień 20 czerwca 2013 r. Pobierz plik
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h. Pobierz plik
3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2013 roku. Pobierz plik
4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Pobierz plik
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną. Pobierz plik
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej. Pobierz plik
7. RB 7/2013 – Rekomendacja Zarządu Wielton S.A. w sprawie podziału zysku za 2012 rok. Pobierz plik
8. RB 8/2013 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu co do podziału zysku za 2012 rok. Pobierz plik
9. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z oceny sprawozdań za 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. Pobierz plik
10. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A. za rok 2012. Pobierz plik
11. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z oceny sytuacji Spółki Wielton S A  i Grupy Kapitałowej Wielton w 2012 roku. Pobierz plik

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 6 czerwca 2012r.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wielton S.A. na dzień 6 czerwca 2012 r. Pobierz plik
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów za ZWZ Wielton S.A. Pobierz plik
3. Projekty uchwał na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2012 r. Pobierz plik
4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Pobierz plik
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną Pobierz plik
6. Zawiadomienie o udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej Pobierz plik
7. Raport Bieżący nr 20/2012: Rekomendacja Zarządu Wielton S.A. w sprawie podziału zysku za 2011 rok Pobierz plik
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011 zawierające wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton w roku 2011, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2011 roku Pobierz plik
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej Pobierz plik
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej Pobierz plik

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2011r.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wielton S.A. Pobierz plik
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2011r. Pobierz plik
3. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Pobierz plik
4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej Pobierz plik
5.Zawiadomienie o udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną Pobierz plik

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2010r.:

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Wielton S.A. Pobierz plik
2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE WIELTON S.A.
3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2010r.
4. FORMULARZ – pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz plik
5. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Pobierz plik
6. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ Pobierz plik
7.SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej „WIELTON” S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2009 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej Pobierz plik
8. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Pobierz plik

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W DNIU 18 CZERWCA 2009

Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2009 r. Pobierz plik
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ „WIELTON” S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. Pobierz plik
SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej „WIELTON” S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2008 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej. Pobierz plik
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ „WIELTON” S.A. z siedzibą w Wieluniu – Ocena sytuacji Spółki w 2008 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Pobierz plik
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2009 r. Pobierz plik
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 18 czerwca 2009 r. Pobierz plik
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A. Pobierz plik
Ogłoszenie o zwołaniu na 02 kwietnia 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. Pobierz plik

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W DNIU 18 CZERWCA 2008

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej „WIELTON” S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2007 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej. Pobierz plik
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ „WIELTON” S.A. z siedzibą w Wieluniu – Ocena sytuacj Spółki w 2007 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Pobierz plik
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ „WIELTON” S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. Pobierz plik
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A. Pobierz plik
Ogłoszenie o zwołaniu na 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. Pobierz plik