Walne zgromadzenie

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. w dniu 6 czerwca 2017 R.:

1. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pobierz plik
2. OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOŁANIA ZWZ WIELTON S.A. NA DZIEŃ 06.06.2017 R. Pobierz plik
3. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ WIELTON S.A. W DNIU 06.06.2017 R. Pobierz plik
4. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Pobierz plik
5. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ Pobierz plik
6. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WIELTON S A DOT  DPSN 29.05.2017 Pobierz plik
7. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA 2016  29.05.2017 Pobierz plik
8. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI WIELTON S.A. I GRUPY WIELTON 29.05.2017 Pobierz plik
9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ WIELTON S A W 2016R 29.05.2017 Pobierz plik

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.:

1. OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOŁANIA ZWZ WIELTON S.A. NA DZIEŃ 06.06.2016 R. Pobierz plik
2. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ WIELTON S.A. W DNIU 06.06.2016 R. Pobierz plik
3.FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pobierz plik
4. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI
ELEKTRONICZNEJ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ
Pobierz plik
5. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI
ELEKTRONICZNEJ W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ.
Pobierz plik
6.SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A. Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA 2015 r. ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU Pobierz plik
7.SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015 WRAZ Z OCENĄ PRACY RN Pobierz plik
8.SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI: GRUPY KAPITAŁOWEJ WIELTON W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Pobierz plik
9.SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A. Z OCENY SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH Pobierz plik