Walne zgromadzenie

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.:

1.OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOŁANIA ZWZ WIELTON S.A. NA DZIEŃ 06.06.2016 R.. Pobierz plik
2. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ WIELTON S.A. W DNIU 06.06.2016 R. Pobierz plik
3.FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pobierz plik
4. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI
ELEKTRONICZNEJ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ
Pobierz plik
5. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI
ELEKTRONICZNEJ W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ.
Pobierz plik
6.SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A. Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA 2015 r. ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU Pobierz plik
7.SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015 WRAZ Z OCENĄ PRACY RN Pobierz plik
8.SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI: GRUPY KAPITAŁOWEJ WIELTON W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Pobierz plik
9.SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A. Z OCENY SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH Pobierz plik