Raporty EBI

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2016

Niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze DPSN na GPW 2016 :

Pobierz

Raport bieżący EBI nr 1/2013

Wskazanie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, których Wielton S.A. nie przyjmuje do stosowania:

Pobierz