Raporty bieżące – Archiwum

RAPORTY BIEŻĄCE 2016

37/2016 21:07
28.12.2016
Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w Wielton S.A.Pobierz
36/2016 15:38
21.12.2016
Zawiązanie spółki zależnej z siedzibą w AfrycePobierz
35/2016 13:56
19.12.2016
Złożenie oferty wiążącej zakupu aktywów w Hiszpanii – ujawnienie opóźnionej informacji poufnejPobierz
34/2016 15:49
28.09.2016
Zawarcie z BGŻ BNP PARIBAS S.A. aneksów do dwóch umów kredytowychPobierz
33/2016 13:58
05.09.2016
Zawarcie z BGŻ BNP PARIBAS S.A. aneksów do dwóch umów kredytowychPobierz
32/2016 11:02
27.08.2016
Zmiana metody konsolidacji sprawozdań finansowych spółki Fruehauf Expansion SAS oraz informacja o zmianie terminu publikacji raportu za I półrocze 2016 rokuPobierz
31/2016 14:29
25.08.2016
Informacja o dostawach realizowanych w ramach współpracy z SSAB EMEA ABPobierz
30/2016 15:34
03.08.2016
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowychPobierz
29/2016 15:51
13.07.2016
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Wielton S.A.Pobierz
28/2016 15:51
13.07.2016
Pismo biegłego rewidenta – potwierdzenie informacji zawartych w raporcie bieżącym spółki nr 27/2016Pobierz
27/2016 15:40
12.07.2016
Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Pobierz
26/2016 17:38
11.07.2016
Informacja o dostawach realizowanych w ramach współpracy z SAF HollandPobierz
25/2016
17.06.2016
Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą SpółkiPobierz
24/2016
11.06.2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Wielton S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.Pobierz
23/2016
06.06.2016
Zmiany w Statucie Spółki Wielton S.A. dokonane przez ZWZ Wielton S.A. w dniu 06.06.2016 r.Pobierz
22/2016
06.06.2016
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.Pobierz
21/2016
06.06.2016
Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. dotycząca wypłaty dywidendyPobierz
20/2016
03.06.2016
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2016 r.Pobierz
19/2016
02.06.2016
Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego stanu posiadania akcji Wielton S.A.Pobierz
18/2016
31.05.2016
Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. w sprawie podziału zysku za 2015 rokPobierz
17/2016
25.05.2016
Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A.Pobierz
16/2016
13.05.2016
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
15/2016
10.05.2016
Projekty uchwał na ZWZ Wielton SA na dzień 06.06.2016 r.Pobierz
14/2016
10.05.2016
Zwołanie ZWZ Wielton S.A. na dzień 06.06.2016 r.Pobierz
13/2016
22.04.2016
Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowychPobierz
12/2016
30.03.2016
Przekroczenie wartości zamówień na naczepy dla LINK Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
11/2016
17.03.2016
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej z Michelin Polska S.A. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
10/2016
16.03.2016
Zawarcie umowy ramowej z SAF – HOLLAND Polska Sp. z o.o. i SAF-HOLLAND GmbHPobierz
09/2016
11.03.2016
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
08/2016
05.03.2016
Zmiana w składzie Zarządu Spółki.Pobierz

01.03.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 r.Pobierz
07/2016
11.02.2016
Rejestracja spółki zależnej Wielton GmbH w NiemczechPobierz
6/2016
21.01.2016
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A. Pobierz
5/2016
20.01.2016
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.Pobierz
4/2016
19.01.2016
Otrzymanie zawiadomień dotyczących stanu posiadania akcji Wielton S.A.Pobierz
3/2016
15.01.2016
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
2/2016
14.01.2016
Zawarcie umowy ramowej z Michelin Polska S.A. Pobierz
01/2016
07.01.2016
Wykreślenie zastawu rejestrowego na aktywach spółki zależnej EmitentaPobierz

RAPORTY BIEŻĄCE 2015

37/2015
21.12.2015
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
36/2015
26.10.2015
Rejestracja spółki zależnej Wielton Investment Sp. z o.o.Pobierz
35/2015
28.09.2015
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
34/2015
28.08.2015
Zmiana hipotek łącznych ustanowionych na aktywach Wielton S.APobierz
33/2015
22.08.2015
Ustanowienie zastawu na aktywach Emitenta o znaczącej wartościPobierz
32/2015
21.08.2015
„Zgoda Ministerstwa Gospodarki na realizację projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego w zmienionym zakresie”Pobierz
31/2015
07.08.2015
Zawarcie umów nabycia aktywów we WłoszechPobierz

25.07.2015
Zawarcie aneksu do Umowy Kredytów dotyczącego zaciągnięcia nowego zadłużeniaPobierz

25.07.2015
Uzyskanie zgody na nabycie aktywów we WłoszechPobierz
28/2015
22.07.2015
Ustanowienie zastawu na aktywach spółki zależnej Wielton S.APobierz
27/2015
21.07.2015
Rejestracja spółki zależnej w KazachstaniePobierz
26/2015
02.07.2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Wielton S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r. Pobierz
25/2015
01.07.2015
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2015 o informacje nt. powołanych członków Zarządu SpółkiPobierz
24/2015
30.06.2015
Zmiany w Radzie NadzorczejPobierz
23/2015
30.06.2015
Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. dotycząca wypłaty dywidendyPobierz
22/2015
30.06.2015
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 29.06. 2015Pobierz
21/2015
29.06.2015
Odwołanie Zarządu III kadencji i powołanie Zarządu Wielton S.A. na IV kadencję.Pobierz
20/2015
29.06.2015
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.APobierz
19/2015
26.06.2015
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2015r.Pobierz
18/2015
26.06.2015
Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. w sprawie podziału zysku za 2014 rokPobierz
17/2015
17.06.2015
Ustanowienie hipotek łącznych na aktywach Wielton S.A.Pobierz
16/2015
09.06.2015
Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego stanu posiadania akcji Wielton S.A.Pobierz
15/2015
06.06.2015
Otrzymanie zawiadomień dotyczących stanu posiadania akcji Wielton S.A.Pobierz
14/2015
02.06.2015
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015r.Pobierz
13/2015
02.06.2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku.Pobierz
12/2015
22.05.2015
Zawarcie umów nabycia akcji w spółce Fruehauf Expansion SASPobierz
11/2015
16.04.2015
Przekroczenie wartości dostaw z SAF Holland Polska Sp. z o.o.Pobierz
10/2015
15.04.2015
Zawarcie umowy dotyczącej aktywów we WłoszechPobierz
9/2015
12.04.2015
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2014 rokPobierz
8/2015
03.04.2015
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…)Pobierz
7/2015
23.03.2015
Przekroczenie wartości dostaw z SSABPobierz
6/2015
20.03.2015
Złożenie oferty wiążącej zakupu aktywów we WłoszechPobierz
5/2015
27.02.2015
Przekroczenie wartości dostaw z Bridgestone Sales PolskaPobierz
4/2015
19.02.2015
Przekroczenie wartości dostaw z Michelin Polska S.A.Pobierz
3/2015
26.01.2015
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
2/2015
22.01.2015
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…)Pobierz
1/2015
19.01.2015
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.Pobierz

RAPORTY BIEŻĄCE 2014

44/2014
23.12.2014
Zawarcie z PKO BP S.A. aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowyPobierz
43/2014
23.12.2014
Aktualizacja informacji dotyczących oferty zakupu udziałów w spółce Fruehauf Expansion SASPobierz
42/2014
18.12.2014
Przekroczenie wartości zamówień w ramach współpracy z WESOB Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
41/2014
11.12.2014
Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych na potrzeby Centrum Badawczo-RozwojowegoPobierz
40/2014
01.12.2014
Zmiany w składzie Zarządu Wielton S.A.Pobierz
39/2014
06.11.2014
Rozwiązanie umowy na zaprojektowanie i budowę obiektu produkcyjno-biurowego dla potrzeb Centrum Badawczo-Rozwojowego, Serwisu i Działu HandlowegoPobierz
38/2014
05.11.2014
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Wielton S.A.Pobierz
37/2014
24.10.2014
Rejestracja spółki zależnej we WłoszechPobierz
36/2014
23.09.2014
Aneks do umowy ramowej z Scania Peter LCC z siedzibą w PetersburguPobierz
35/2014
15.09.2014
Wprowadzenie graficznego konfiguratora wywrotekPobierz
34/2014
15.09.2014
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
33/2014
11.09.2014
Zgoda Urzędu Antymonopolowego na Ukrainie na zakup udziałów w spółce Fruehauf Expansion SAS z siedzibą we FrancjiPobierz
32/2014
08.09.2014
Aktualizacja informacji o umowie na zaprojektowanie i budowę obiektu produkcyjno-biurowego dla potrzeb Centrum Badawczo-Rozwojowego, Serwisu i Działu HandlowegoPobierz
31/2014
03.09.2014
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z HYVA Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz

01.09.2014
Raport okresowy za I półrocze 2014 r.Pobierz
30/2014
22.08.2014
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Wielton S.A. oraz tekst jednolity StatutuPobierz
29/2014
05.08.2014
Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Wielton S.A.Pobierz
28/2014
01.08.2014
Zawarcie aneksu do umowy na zaprojektowanie i budowę obiektu produkcyjno-biurowego dla potrzeb Centrum Badawczo-Rozwojowego, Serwisu i Działu HandlowegoPobierz
27/2014
14.07.2014
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowychPobierz
26/2014
04.07.2014
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z BPW Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
25/2014
02.07.2014
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB EMEA AB (Szwecja) progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
24/2014
01.07.2014
Otrzymanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy EkonomicznejPobierz
23/2014
27.06.2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Wielton S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.Pobierz
22/2014
27.06.2014
Złożenie oferty wiążącej zakupu spółki we FrancjiPobierz
21/2014
26.06.2014
Zmiany w Statucie Spółki Wielton S.A. dokonane przez ZWZ Wielton S.A. w dniu 26.06.2014 r.Pobierz
20/2014
26.06.2014
Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. dotycząca wypłaty dywidendyPobierz
19/2014
26.06.2014
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.Pobierz
18/2014
26.06.2014
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A.Pobierz
17/2014
26.06.2014
Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. w sprawie podziału zysku za 2013 rokPobierz
16/2014
18.06.2014
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
15/2014
30.05.2014
Proponowana zmiana Statutu Wielton S.A.Pobierz
14/2014
30.05.2014
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.Pobierz
13/2014
30.05.2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 26 czerwca 2014 rokuPobierz
12/2014
13.05.2014
Otrzymanie pozwolenia na budowę Centrum Badawczo-RozwojowegoPobierz
11/2014
09.05.2014
Przedłużenie terminu złożenia pozwolenia na budowę Centrum Badawczo-RozwojowegoPobierz
10/2014
25.04.2014
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
09/2014
07.04.2014
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Michelin Polska S.A. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
08/2014
27.03.2014
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
07/2014
10.03.2014
Informacja nt. działalności eksportowej na rynki wschodnie.Pobierz
06/2014
13.02.2014
Zawarcie z SAF – HOLLAND POLSKA Sp. z o.o. umowy ramowej na dostawy komponentów do budowy przyczep i naczepPobierz
05/2014
07.02.2014
Zawarcie umowy ramowej z Michelin Polska S.A.Pobierz
04/2014
31.01.2014
Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę obiektu produkcyjno-biurowego dla potrzeb Centrum Badawczo-Rozwojowego, Serwisu i Działu HandlowegoPobierz
03/2014
28.01.2014
Informacja nt. zawartych terminowych transakcji walutowych typu forwardPobierz
02/2014
16.01.2014
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
01/2014
14.01.2014
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.Pobierz

RAPORTY BIEŻĄCE 2013

35/2013
12.12.2013
Prolongata do umowy ramowej z Scania Peter LCC z siedzibą w PetersburguPobierz
34/2013
14.11.2013
Aktualizacja prognoz skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2013 rokPobierz
33/2013
05.11.2013
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.Pobierz
32/2013
31.10.2013
Zawiadomienie od Aviva Investors Poland SA o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Wielton S.A.Pobierz
31/2013
25.10.2013
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Wielton S.A.Pobierz
30/2013
23.10.2013
Ustanowienie hipoteki na aktywach Emitenta w związku z zawarciem z bankiem BGŻ S.A. aneksów do dwóch umów kredytowychPobierz
29/2013
19.10.2013
Przekroczenie wartości zamówień na naczepy dla LINK Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
28/2013
15.10.2013
Zmiana w obrębie organu zarządzającegoPobierz
27/2013
01.10.2013
Zawarcie z BGŻ S.A. aneksów do dwóch umów kredytowychPobierz
26/2013
17.09.2013
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB EMEA AB (Szwecja) progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
25/2013
16.09.2013
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
24/2013
12.09.2013
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z HYVA Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
23/2013
21.08.2013
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z BPW Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
22/2013
09.08.2013
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Wielton S.A.Pobierz
21/2013
07.08.2013
Informacja nt. obrotów realizowanych w ramach współpracy z Scania Peter LLCPobierz
20/2013
29.07.2013
Rejestracja zmiany statutu Wielton S.A.Pobierz
19/2013
27.06.2013
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
18/2013
20.06.2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Wielton S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r.Pobierz
17/2013
20.06.2013
Zmiany w Statucie Spółki Wielton S.A. dokonane przez ZWZ Wielton S.A. w dniu 20.06.2013 r.Pobierz
16/2013
20.06.2013
Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. dotycząca wypłaty dywidendyPobierz
15/2013
20.06.2013
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r.Pobierz
14/2013
18.06.2013
Wybór członków Zarządu Wielton S.A. na trzecią kadencjęPobierz
13/2013
18.06.2013
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowychPobierz
12/2013
24.05.2013
Proponowana zmiana Statutu Wielton S.A.Pobierz
11/2013
24.05.2013
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2013 r.Pobierz
10/2013
24.05.2013
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 20 czerwca 2013 rokuPobierz
09/2013
24.05.2013
Informacja nt. zawartych terminowych transakcji walutowych typu forwardPobierz
08/2013
24.05.2013
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu co do podziału zysku za 2012 rokPobierz
07/2013
23.05.2013
Rekomendacja Zarządu Wielton S.A. w sprawie podziału zysku za 2012 rokPobierz
06/2013
23.05.2013
Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2013 rokPobierz
05/2013
21.05.2013
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Michelin Polska S.A. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
04/2013
11.04.2013
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
03/2013
06.03.2013
Aneks do umowy ramowej z Scania Peter LCC z siedzibą w PetersburguPobierz
02/2013
16.01.2013
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
01/2013
15.01.2013
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.Pobierz

RAPORTY BIEŻĄCE 2012

46/2012
17.12.2012
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB EMEA AB (Szwecja) progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
45/2012
11.10.2012
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z HYVA Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
44/2012
26.09.2012
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
43/2012
25.09.2012
Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących na rzecz banku PKO BP S.A.Pobierz
42/2012
21.09.2012
Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących na rzecz banku PKO BP S.A.Pobierz
41/2012
19.09.2012
Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczących w związku z zawarciem z bankiem PKO BP S.A. umowy o refinansowy kredyt inwestycyjnyPobierz
40/2012
07.09.2012
Zawarcie z PKO BP S.A. umowy o refinansowy kredyt inwestycyjny.Pobierz
39/2012
06.09.2012
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Michelin Polska S.A. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
38/2012
01.08.2012
Zawiadomienie z ING TFI S.A. o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A.Pobierz
37/2012
30.07.2012
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z BPW Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
36/2012
26.07.2012
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
35/2012
23.07.2012
Rejestracja spółki zależnej na BiałorusiPobierz
34/2012
21.06.2012
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 30/2012 o informacje nt. powołanych w dniu 6 czerwca 2012 roku członków Rady Nadzorczej SpółkiPobierz
33/2012
15.06.2012
Zmiana wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia zastawu ustanowionego na aktywach EmitentaPobierz
32/2012
13.06.2012
Zmiana wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia zastawu ustanowionego na aktywach EmitentaPobierz
31/2012
06.06.2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Wielton S.A. w dniu 6 czerwca 2012 r.Pobierz
30/2012
06.06.2012
Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencjęPobierz
29/2012
06.06.2012
Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. dotycząca wypłaty dywidendyPobierz
28/2012
06.06.2012
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 6 czerwca 2012 r.Pobierz
27/2012
06.06.2012
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowychPobierz
26/2012
06.06.2012
Decyzja Ministerstwa Gospodarki w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie EkonomicznejPobierz
25/2012
05.06.2012
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB EMEA AB (Szwecja) progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
24/2012
31.05.2012
Zawarcie terminowej transakcji walutowej typu Forward.Pobierz
23/2012
29.05.2012
Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących na rzecz banku PKO BP S.A.Pobierz
22/2012
23.05.2012
Zmiana wysokości wpisu hipoteki na aktywach EmitentaPobierz
21/2012
22.05.2012
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 czerwca 2012 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zyskuPobierz
20/2012
22.05.2012
Rekomendacja Zarządu Wielton S.A. w sprawie podziału zysku za 2011 rokPobierz
19/2012
11.05.2012
Zawarcie z PKO BP S.A. aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowyPobierz
18/2012
10.05.2012
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2012 r.Pobierz
17/2012
10.05.2012
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 6 czerwca 2012 rokuPobierz
16/2012
08.05.2012
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r.Pobierz
15/2012
27.04.2012
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
14/2012
14.03.2012
Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących na rzecz banku PKO BP S.A.Pobierz
13/2012
08.03.2012
Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących na rzecz banku PKO BP S.A.Pobierz
12/2012
02.03.2012
Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2012 rokPobierz
11/2012
28.02.2012
Ustanowienie hipoteki na aktywach Emitenta w związku z zawarciem z bankiem PKO BP S.A. umowy o limit kredytowy wielocelowyPobierz
10/2012
23.02.2012
Przeszacowanie wartości umowy ramowej na dostawę komponentów oraz części do montażu pojazdówPobierz
09/2012
23.02.2012
Zawarcie z SAF – HOLLAND POLSKA sp. z o.o. umowy ramowej na dostawy komponentów do budowy przyczep i naczepPobierz
08/2012
22.02.2012
Zawarcie z PKO BP S.A. umowy o limit kredytowy wielocelowyPobierz
07/2012
16.02.2012
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.APobierz
06/2012
08.02.2012
Przekroczenie wartości zamówień na dostawy złożonych w ramach współpracy z HYVA Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
05/2012
03.02.2012
Przekroczenie wartości zamówień na dostawy w ramach współpracy z Vistal S.A. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
04/2012
01.02.2012
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Michelin Polska S.A. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
03/2012
30.01.2012
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.Pobierz
02/2012
26.01.2012
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.Pobierz
01/2012
12.01.2012
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z BPW Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz

RAPORTY BIEŻĄCE 2011

28/2011
20.12.2011
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
27/2011
16.12.2011
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB Tunnplat AB (Szwecja) progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
26/2011
02.12.2011
Przekroczenie prognozy przychodów ze sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011 oraz dywidenda ze spółki zależnej.Pobierz
25/2011
27.10.2011
Zawarcie znaczącej umowy ramowej na wykonanie przyczep i naczep na rynek rosyjskiPobierz
24/2011
25.10.2011
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
23/2011
27.09.2011
Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
22/2011
23.09.2011
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
21/2011
22.09.2011
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
20/2011
14.09.2011
Korekta błędu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej WIELTON za I półrocze 2011 r.Pobierz
19/2011
10.08.2011
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
18/2011
30.06.2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Wielton S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r.Pobierz
17/2011
29.06.2011
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r.Pobierz
16/2011
29.06.2011
Zakup przez Emitenta 100% udziałów w „PAMAPOL – LOGISTIC” Sp. z o.o.Pobierz
15/2011
02.06.2011
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 r.Pobierz
14/2011
02.06.2011
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. na dzień 28 czerwca 2011 rokuPobierz
13/2011
31.05.2011
Przekroczenia wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Vistal S.A. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
12/2011
26.05.2011
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.Pobierz
11/2011
20.05.2011
Przekroczenia wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Grupą Kęty S.A. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
10/2011
04.05.2011
Korekta pomyłki edytorskiej w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2010 r.Pobierz
09/2011
27.04.2011
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych WIELTON S.A. za rok 2010Pobierz
08/2011
22.04.2011
Przekroczenia wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Michelin Polska SA progu 10%Pobierz
07/2011
12.04.2011
Prognoza sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011Pobierz
06/2011
08.04.2011
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
05/2011
29.03.2011
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z HYVA Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
04/2011
01.03.2011
Korekta pomyłki edytorskiej w skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartał 2010 r.Pobierz
03/2011
28.01.2011
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r.Pobierz
02/2011
14.01.2011
Zawiadomienie z ING TFI o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A.Pobierz
01/2011
11.01.2011
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymiPobierz

RAPORTY BIEŻĄCE 2010

29/2010
30.11.2010
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
28/2010
15.09.2010
Korekta pomyłki pisarskiej w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2009 r.Pobierz
27/2010
26.08.2010
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
26/2010
03.08.2010
Zmiany w Zarządzie Wielton S.A.Pobierz
25/2010
29.06.2010
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Wielton S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r.Pobierz
24/2010
24.06.2010
Zmiany w Statucie Spółki Wielton S.A. dokonane przez ZWZ Wielton S.A. w dniu 23.06.2010 r.Pobierz
23/2010
24.06.2010
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r.Pobierz
22/2010
24.06.2010
Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą Wielton S.A.Pobierz
21/2010
24.06.2010
Wybór Zarządu Wielton S.A. na II kadencję.Pobierz
20/2010
31.05.2010
Zawiadomienie z ING TFI o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A.Pobierz
19/2010
27.05.2010
Zestawienie zamierzonych zmian Statutu Wielton S.A., które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2010 roku.Pobierz
18/2010
27.05.2010
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2010 r.Pobierz
17/2010
27.05.2010
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 23 czerwca 2010 roku.Pobierz
16/2010
11.05.2010
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
15/2010
07.05.2010
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.Pobierz
14/2010
05.05.2010
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
13/2010
31.03.2010
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
12/2010
22.03.2010
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.Pobierz
11/2010
19.03.2010
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
10/2010
09.03.2010
Zmiany w Zarządzie Wielton S.A.Pobierz
09/2010
05.03.2010
Korekta błędu technicznego w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za IV kwartał 2009 r.Pobierz
08/2010
04.03.2010
Uzupełnienie informacji w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za IV kwartał 2009 r.Pobierz
07/2010
19.02.2010
Zawarcie aneksów do umów kredytowych z BGŻ S.A.Pobierz
06/2010
18.02.2010
Zawiadomienie akcjonariuszy o zmianie łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów w Wielton S.A.Pobierz
05/2010
12.02.2010
Zakończenie likwidacji spółki zależnej.Pobierz
04/2010
12.02.2010
Zawiadomienie z IPOPEMA TFI S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Wielton S.A.Pobierz
03/2010
29.01.2010
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
02/2010
28.01.2010
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r.Pobierz
01/2010
06.01.2010
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.Pobierz

RAPORTY BIEŻĄCE 2009

31/2009
29.12.2009
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie Instrumentami finansowymi.Pobierz
30/2009
21.12.2009
Zawiadomienie akcjonariuszy o zmianie łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów w Wielton S.A.Pobierz
29/2009
18.12.2009
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w Łodzkiej Specjalnej Strefie EkonomicznejPobierz
28/2009
17.12.2009
Zawiadomienie z IPOPEMA TFI S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Wielton S.A.Pobierz
27/2009
26.11.2009
Korekta pomyłki pisarskiej w raporcie okresowym za III kwartał 2009 r.Pobierz
26/2009
29.10.2009
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.Pobierz
25/2009
08.07.2009
Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej.Pobierz
24/2009
06.07.2009
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Wielton S.A. w dniu 18 czerwca 2009 r.Pobierz
23/2009
01.07.2009
Decyzja ZWZ WIELTON S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2008.Pobierz
22/2009
01.07.2009
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 30 czerwca 2009 roku.Pobierz
21/2009
18.06.2009
Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2009 r.Pobierz
20/2009
04.06.2009
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 18 czerwca 2009 roku.Pobierz
19/2009
29.05.2009
Rejestracja zmian w Statucie Wielton S.A. w zakresie przedmiotu działalności.Pobierz
18/2009
29.05.2009
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.Pobierz
17/2009
26.05.2009
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 18 czerwca 2009 roku.Pobierz
16/2009
20.05.2009
Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą WIELTON S.A.Pobierz
15/2009
05.05.2009
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 r. na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.Pobierz
14/2009
21.04.2009
Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu na rzecz Banku PKO BP S.A.Pobierz
13/2009
16.04.2009
Zawiadomienie o wpisie hipoteki łącznej umownej zwykłej i hipoteki łącznej umownej kaucyjnej ustanowionej na rzecz Banku PKO BP S.A.Pobierz
12/2009
08.04.2009
Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą.Pobierz
11/2009
08.04.2009
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Wielton S.A. w dniu 02 kwietnia 2009 r.Pobierz
10/2009
02.04.2009
Uchwały podjęte przez NWZ WIELTON S.A. w dniu 02 kwietnia 2009 r.Pobierz
09/2009
31.03.2009
Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009r.Pobierz
08/2009
26.03.2009
Zawarcie z PKO BP S.A. umowy o refinansowy kredyt inwestycyjnyPobierz
07/2009
23.03.2009
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 02 kwietnia 2009 roku.Pobierz
06/2009
09.03.2009
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 02 kwietnia 2009 roku.Pobierz
05/2009
16.02.2009
Korekta prognozy – wstępne wyniki finansowe za rok 2008Pobierz
04/2009
30.01.2009
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009r.Pobierz
03/2009
29.01.2009
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.Pobierz
02/2009
09.01.2009
Zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki zwykłej łącznej i hipoteki kaucyjnej łącznej ustanowionej na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.Pobierz
01/2009
02.01.2009
Wycena transakcji zabezpieczających na dzień 31 grudnia 2008 r.Pobierz

RAPORTY BIEŻĄCE 2008

42/2008
23.12.2008
Informacja na temat odstąpienia od zamiaru stosowania jednej z zasad ładu korporacyjnego.Pobierz
41/2008
07.11.2008
Zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki umownej łącznej kaucyjnej ustanowionej na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.Pobierz
40/2008
05.11.2008
Przekroczenie wartości zamówień składanych przez MAN Nutzfahrzeuge AG z siedzibą w Monachium progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
39/2008
04.11.2008
Korekta wysokości przychodów ze sprzedaży w 2008 r. do prognozy finansowej przedstawionej przez WIELTON S.A. w prospekcie emisyjnym akcji serii D.Pobierz
38/2008
31.10.2008
Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji zatrudnienia w WIELTON S.A. Pobierz
37/2008
09.10.2008
Temat Przekroczenie wartości zleceń składanych przez Inter Cargo GRUP SRL progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
36/2008
26.09.2008
Temat Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z HYVA Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
35/2008
26.08.2008
Ustanowienie zastępczej hipoteki na nieruchomościach Wielton S.A. dokonane w związku z obniżeniem wpisu hipotecznego.Pobierz
34/2008
19.08.2008
Rejestracja Spółki zależnej „WIELTON VOSTOK" Sp. z o.o. Pobierz
33/2008
05.08.2008
Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie utworzenia Spółki zależnej „WIELTON VOSTOK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Federacji Rosyjskiej Pobierz
32/2008
23.07.2008
Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą WIELTON S.A. Pobierz
31/2008
24.06.2008
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Wielton S.A. w dniu 18 czerwca 2008 r. Pobierz
30/2008
19.06.2008
Przekroczenie wartości zleceń składanych przez podmioty z grupy SCANIA CV AB progu 10% kapitałów własnych Wielton SAPobierz
29/2008
19.06.2008
Decyzja ZWZ WIELTON S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2007. Pobierz
28/2008
19.06.2008
Uchwały podjęte przez ZWZ WIELTON S.A. w dniu 18 czerwca 2008 r.Pobierz
27/2008
02.06.2008
Wniosek znaczących akcjonariuszy dotyczący przeznaczenia części zysku netto za rok 2007 na dywidendę. Pobierz
26/2008
02.06.2008
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 18 czerwca 2008 roku.Pobierz
25/2008
28.05.2008
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z BPW Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton SA Pobierz
24/2008
27.05.2008
Korekta pomyłki pisarskiej w raporcie rocznym SA-R za 2007 rok.Pobierz
23/2008
21.05.2008
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
22/2008
20.05.2008
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 18 czerwca 2008 roku.Pobierz
21/2008
19.05.2008
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
20/2008
06.05.2008
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r. na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.Pobierz
19/2008
30.04.2008
Raport roczny dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Wielton S.A. w 2007 r.Pobierz
18/2008
17.04.2008
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej z SAF HOLLAND Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
17/2008
28.03.2008
Wyniki subskrypcji akcji serii D WIELTON S.A.- raport uzupełniający.Pobierz
16/2008
21.03.2008
Podpisanie aneksów do umowy na budowę i montaż hal stalowych. Pobierz
15/2008
29.02.2008
lnformacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
14/2008
06.02.2008
Rejestracja akcji serii D przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.Pobierz
13/2008
04.02.2008
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Wielton S.A. oraz wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki Wielton S.A.Pobierz
12/2008
04.02.2008
Zawarcie dwóch znaczących umów ramowych na wykonanie naczep.Pobierz
11/2008
01.02.2008
Rejestracja w KDPW akcji serii A,B,C Wielton S.APobierz
10/2008
31.01.2008
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008r.Pobierz
09/2008
25.01.2008
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Wielton S.A. oraz rejestracja zmiany Statutu w zakresie określenia wysokości i struktury kapitału zakładowego po rejestracji.Pobierz
08/2008
23.01.2008
Zawarcie umowy na wykonanie naczep. Pobierz
07/2008
21.01.2008
Informacja na temat zasad ładu korporacyjnego, które nie są stosowane przez Wielton S.A.Pobierz
06/2008
17.01.2008
Zawarcie znaczącej umowy na zakup zrobotyzowanej linii spawalniczej.Pobierz
05/2008
11.01.2008
Przekroczenie wartości zleceń składanych przez podmioty z grupy SCANIA CV AB progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.Pobierz
04/2008
10.01.2008
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie EkonomicznejPobierz
03/2008
09.01.2008
Zawarcie umów na dostawę i montaż hal stalowych.Pobierz
02/2008
04.01.2008
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
01/2008
02.01.2008
Zawarcie znaczącej umowy ramowej na wykonanie naczep.Pobierz

RAPORTY BIEŻĄCE 2007

13/2007
20.12.2007
Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Wielton S.A.Pobierz
12/2007
13.12.2007
Zawarcie znaczącej umowy ramowej na wykonanie naczepPobierz
11/2007
10.12.2007
Zamówienie na wykonanie zabudów wywrotek tylnozsypowych Pobierz
10/2007
05.12.2007
Wyniki subskrypcji akcji serii D WIELTON S.A.Pobierz
09/2007
30.11.2007
Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą.Pobierz
08/2007
27.11.2007
Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii D i ustalenie daty ich pierwszego notowaniaPobierz
07/2007
27.11.2007
Rejestracja w KDPW praw do akcji WIELTON S.A., oraz dopuszczenie do obrotu giełdowego PDA oraz akcji WIELTON S.A.Pobierz
06/2007
23.11.2007
Złożenie wniosków o dopuszczenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.Pobierz
05/2007
23.11.2007
Oświadczenie Zarządu Wielton S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.Pobierz
04/2007
23.11.2007
Uchwała Zarządu w sprawie przydziału akcji serii D.Pobierz
03/2007
16.11.2007
Ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii D.Pobierz
02/2007
15.11.2007
Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia przedziału cenowego akcji serii D.Pobierz
01/2007
09.11.2007
Przystąpienie do systemu ESPIPobierz