Dobre praktyki GPW

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 r. pobierz plik
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. pobierz plik
Zasady ładu korporacyjnego, które nie były stosowane przez Wielton S.A. w 2014 r. pobierz plik
Informacja zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. pobierz plik
Informacja o treści obowiązującej w Weilton S.A. reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. pobierz plik
Wskazania zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, których Wielton S.A. nie przyjmuje do stosowania. (źr. inf. EBI 1/2013 r.) pobierz plik
Stanowisko Zarządu Wielton S.A. co do przestrzegania zasad określonych w dokumencie ,,Dobre praktyki spółek….” z dnia 19.10.2011 r. pobierz plik