Wielton

RAPORTY BIEŻĄCE 2017

12/2017_16:54
29.05.2017
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2017 r.Pobierz
11/2017_16:12
29.05.2017
Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. w sprawie podziału zysku za 2016 rokPobierz
10/2017_15:12
23.05.2017
Zawarcie umów nabycia udziałów spółki z siedzibą w Niemczech oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących etapów negocjacjiPobierz
9/2017_16:36
10.05.2017
PROJEKT UCHWAŁ ZWZ WIELTON S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 czerwca 2017 r.Pobierz
8/2017_16:09
10.05.2017
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIELTON S.A. NA DZIEŃ 6 czerwca 2017 r.Pobierz
07/2017 23:02
14.04.2017
Powiadomienia o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządczePobierz
06/2017 16:52
14.04.2017
Powiadomienia o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządczePobierz
5/2017_23:02
05.04.2017
Strategia wzrostu Grupy Wielton na lata 2017-2020Pobierz
04/2017 11:04
24.03.2017
Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy z PKO BP S.A.Pobierz
03/2017 18:13
28.02.2017
Otrzymanie podpisanej przez Scania Peter LLC z siedzibą w Petersburgu umowy ramowePobierz
02/2017 21:32
04.02.2017
Odrzucenie zażalenia Spółki na decyzję sądu w sprawie nabycia aktywów w HiszpaniiPobierz
01/2017 09:18
31.01.2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.Pobierz
Google+