Zarząd

Jarosław Andrzej Szczepek – Prezes Zarządu >>

Jarosław Andrzej Szczepek - Prezes Zarządu

Jarosław Andrzej Szczepek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego SGH. Jest absolwentem Akademii Dyplomatycznej w Moskwie, posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz Master of Project Management The George Washington University.

więcej informacji >>

Włodzimierz Masłowski – Wiceprezes Zarządu >>

Włodzimierz Masłowski - Wiceprezes ZarząduWłodzimierz Masłowski ukończył studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Rolniczych
PW oraz MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Swoją ścieżkę kariery rozpoczynał w PTHM Polmozbyt w Warszawie gdzie przez osiem lat kilkakrotnie awansował. Od 1991 roku związany ze spółka PROTYL w Wieluniu, gdzie najpierw pracował jako kierownik sprzedaży samochodów, następnie jako dyrektor handlowy, by w 1999 roku zostać Prezesem Zarządu Spółki.

więcej informacji >>

Mariusz Golec – Wiceprezes Zarządu >>

Mariusz Golec - Wiceprezes Zarządu

Mariusz Golec jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Ukończył także podyplomowe studia MBA z Zarządzania Przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Swoją wiedzę z zakresu zarządzania procesami produkcji kształtował poprzez poszczególne szczeble zarządzania, rozpoczynając od pracownika produkcji.

więcej informacji >>

Tomasz Śniatała – Wiceprezes Zarządu>>

Tomasz Śniatała Członek Zarządu – Dyrektor do spraw Finansowych

Tomasz Śniatała jest absolwentem Wydziału Rolniczego, Oddział Mechanizacji Rolnictwa
AR w Poznaniu. Ukończył Studium Pedagogiczne w WOM w Kaliszu, Studia Podyplomowe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UWr., Studium Rynku Kapitałowego na Wydziale Zarządzania UŁ, Studia Podyplomowe z Rachunkowości i Finansów AE w Poznaniu. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego
w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

więcej informacji >>