Zarząd

Mariusz Golec – prezes Zarządu >>

Mariusz Golec - Wiceprezes Zarządu

Mariusz Golec jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Ukończył także podyplomowe studia MBA z Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Swoją wiedzę z zakresu zarządzania procesami produkcji kształtował poprzez poszczególne szczeble zarządzania, rozpoczynając od pracownika produkcji.

więcej informacji >>

Tomasz Śniatała – Wiceprezes Zarządu >>

Tomasz Śniatała - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Śniatała jest absolwentem Wydziału Rolniczego, Oddział Mechanizacji Rolnictwa
AR w Poznaniu. Ukończył Studium Pedagogiczne w WOM w Kaliszu, Studia Podyplomowe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UWr., Studium Rynku Kapitałowego na Wydziale Zarządzania UŁ, Studia Podyplomowe z Rachunkowości i Finansów AE w Poznaniu. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego
w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

więcej informacji >>

Thomas Hajek – Wiceprezes Zarządu >>

Thomas Hajek - Wiceprezes Zarządu

Thomas Hajek jest absolwentem uniwersytetów w Berlinie i Kolonii. Ma ponad 20-letnie doświadczenie jako menedżer w branży motoryzacyjnej. W ostatnich latach pełnił funkcję prezesa Zarządu firmy Bemotion Sp. z o.o. Wcześniej był prezesem Maserati Sp. A. i Fiat Group Automobiles Germany AG and Austria AmbH. Wiele lat związany był z firmą Mazda Motor Europe GmbH i właśnie Fiatem– zarówno w Niemczech, skąd pochodzi, jak i w Polsce (lata 1993 – 1998).

więcej informacji >>

Włodzimierz Masłowski – WICEPREZES Zarządu >>

Włodzimierz Masłowski - Członek Zarządu

Włodzimierz Masłowski ukończył studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Rolniczych
PW oraz MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Swoją ścieżkę kariery rozpoczynał w PTHM Polmozbyt w Warszawie gdzie przez osiem lat kilkakrotnie awansował. Od 1991 roku związany ze spółka PROTYL w Wieluniu, gdzie najpierw pracował jako kierownik sprzedaży samochodów, następnie jako dyrektor handlowy, by w 1999 roku zostać Prezesem Zarządu Spółki.

więcej informacji >>