Zarząd

Jarosław Andrzej Szczepek – Prezes Zarządu >>

Jarosław Andrzej Szczepek - Prezes ZarząduJarosław Andrzej Szczepek jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania, ukończył podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego SGH. Ponadto jest absolwentem Akademii Dyplomatycznej w Moskwie – posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz Master of Project Management The George Washington University.

więcej informacji >>

Włodzimierz Masłowski – Wiceprezes Zarządu >>

Włodzimierz Masłowski - Wiceprezes ZarząduWłodzimierz Masłowski posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. mechanik): ukończył studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w Warszawie (specjalność Samochody i ciągniki). Włodzimierz Masłowski ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.

więcej informacji >>

Mariusz Golec – Wiceprezes Zarządu >>

Mariusz Golec - Wiceprezes ZarząduMariusz Golec posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej w Łodzi (specjalność Samochody i ciągniki), gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Mariusz Golec ukończył także Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu: Wydział Zarządzania i Informatyki, gdzie uzyskał tytuł magistra oraz ukończył studia MBA – „Zarządzanie przedsiębiorstwem”.

więcej informacji >>

Tomasz Śniatała – Wiceprezes Zarządu>>

Tomasz Śniatała Członek Zarządu – Dyrektor do spraw FinansowychTomasz Śniatała jest absolwentem Wydziału Rolniczego, Oddział Mechanizacji Rolnictwa, Akademii Rolniczej w Poznaniu, ukończył Studium Pedagogiczne w WOM w Kaliszu, Studia Podyplomowe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UWr, Studium Rynku Kapitałowego na Wydziale Zarządzania UŁ, Studia Podyplomowe z Rachunkowości i Finansów na Wydziale Zarządzania AE w Poznaniu.

więcej informacji >>