Zarząd

Szczegółowy podział odpowiedzialności i zakres zadań pomiędzy poszczególnymi Członkami Zarządu Spółki Wielton S.A.:

  • Prezes Zarządu odpowiada w szczególności za kierowanie pracą Zarządu Spółki, zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu, reprezentowanie Zarządu wobec pozostałych władz Spółki i innych organizacji, organizację prac nad określeniem i realizacją kluczowych planów rozwojowych, inwestycyjnych i strategii Spółki, zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnianiem oraz szkoleniem pracowników Spółki.
  • Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno – finansowych odpowiada za wszelkie kwestie ekonomiczno – finansowe Spółki, w tym gospodarowanie środkami finansowymi i inwestycjami Spółki, nadzór nad dokumentacją księgowo-finansową Spółki, a także opracowanie sprawozdań finansowych, sporządzenie planów finansowych i budżetów Spółki.
  • Wiceprezes Zarządu ds. komercyjnych zarządza i nadzoruje działami sprzedaży, serwisu fabrycznego i marketingu, odpowiedzialny jest za rozwój i wykonanie strategii handlowej a także realizację budżetu sprzedaży.
  • Wiceprezes Zarządu ds. zakupów i rynków wschodnich odpowiada za zarządzanie łańcuchem dostaw, pełni również nadzór i zarządza sprzedaży na rynkach wschodnich.

Mariusz Golec – prezes Zarządu >>

Mariusz Golec - Wiceprezes Zarządu

Mariusz Golec jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Ukończył także podyplomowe studia MBA z Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Swoją wiedzę z zakresu zarządzania procesami produkcji kształtował poprzez poszczególne szczeble zarządzania, rozpoczynając od pracownika produkcji.

więcej informacji >>

Tomasz Śniatała – Wiceprezes Zarządu >>

Tomasz Śniatała - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Śniatała jest absolwentem Wydziału Rolniczego, Oddział Mechanizacji Rolnictwa
AR w Poznaniu. Ukończył Studium Pedagogiczne w WOM w Kaliszu, Studia Podyplomowe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UWr., Studium Rynku Kapitałowego na Wydziale Zarządzania UŁ, Studia Podyplomowe z Rachunkowości i Finansów AE w Poznaniu. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego
w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

więcej informacji >>

Włodzimierz Masłowski – WICEPREZES Zarządu >>

Włodzimierz Masłowski - Członek Zarządu

Włodzimierz Masłowski ukończył studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Rolniczych
PW oraz MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Swoją ścieżkę kariery rozpoczynał w PTHM Polmozbyt w Warszawie gdzie przez osiem lat kilkakrotnie awansował. Od 1991 roku związany ze spółka PROTYL w Wieluniu, gdzie najpierw pracował jako kierownik sprzedaży samochodów, następnie jako dyrektor handlowy, by w 1999 roku zostać Prezesem Zarządu Spółki.

więcej informacji >>