Informacje o projekcie


PROJEKT W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH ŚCIEŻKA B – budżet projektu 2 780 000 PLN

„Opracowanie technologii produkcji kompletnej naczepy do przewozu żywności w warunkach chłodniczych
o ulepszonych parametrach technicznych”

Przedmiotowy projekt zakłada poszukiwanie nowych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, które pozwolą
na osiągnięcie głównego celu badawczego, którym jest opracowanie technologii produkcji kompletnej naczepy
do przewozu żywności w warunkach chłodniczych o obniżonej masie własnej oraz podniesienie izolacyjności termicznej ścian chłodni.

Będzie to osiągnięte poprzez realizację następujących szczegółowych celów praktycznych:

- zastosowanie nowego, nie stosowanego dotychczas materiału izolacyjnego do budowy ścian chłodni
(ze szczególnym uwzględnieniem areożeli),
- ograniczenie liczby mostków cieplnych,
- zmniejszenie grubości ścian nowego typu chłodni,
- poprawa charakterystyki starzeniowej ścian nowego typu chłodni,
- podniesienie trwałości i elastyczności ścian nadwozia,
- wzmocnienie wytrzymałości obciążeniowej podwozia.