Informacje o projekcie

Głównym celem projektu pn. „ Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu ” jest podniesienie zaawansowania technologicznego oraz bezpieczeństwa produkowanych pojazdów.

W wyniku realizacji projektu utworzone zostaną wyspecjalizowane stanowiska pomiarowe i testujące wyposażone
w najwyższej klasy sprzęt służący do badań symulacyjnych, stanowisko do badań materiałowych, diagnostyki układów hamulcowych i hydraulicznych oraz diagnostyki konstrukcji pojazdów. Dzięki tym stanowiskom możliwe będzie kompleksowe i wszechstronne sprawdzenie i przetestowanie nowych rozwiązań dotyczących konstrukcji przyczep i naczep na etapie projektowania i prototypowania. Wszystkie stanowiska wyposażone zostaną w wysokiej klasy, specjalistyczne oprzyrządowanie umożliwiające prowadzenie testów oraz symulacji komputerowych, dzięki czemu możliwe będzie analizowanie nieprawidłowości oraz wad konstrukcyjnych.