Programy Unijne

Projekt rozwojowy nr POIG 04.05.02-00-070/12
„Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu”

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki
Poddziałanie 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

Koszt realizacji: 21 798 922,87 PLN
w tym koszty kwalifikowane 19 300 750,00 PLN
Udział Unii Europejskiej 9 625 187,50 PLN

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2012 – 31.12.2015

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”

zobacz więcej