Certyfikaty

CertyfikatY ISO

Jakość produktów marki Wielton S.A. potwierdzają liczne certyfikaty nadane przez międzynarodowe instytuty badawcze. Od 2000 roku przyznawany jest certyfikat jakości ISO 9001, natomiast od 2009 przyznany został certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 w zakresie rozwoju, projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu przyczep, naczep, zabudów; sprzedaży i serwisu części zamiennych.

Zobacz certyfikat jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007

Pozostałe certyfikaty i nagrody

Marce przyznano także certyfikaty:

  • Certyfikat zgodności VDI  „BEZPIECZNY ŁADUNEK ORAZ WYTRZYMAŁOŚĆ KONSTRUKCJI NADWOZIA” nadany przez Instytut Transportu Samochodowego potwierdzający spełnienie wymagań pojazdu dla bezpieczeństwa przewożonego ładunku.
  • Certyfikaty VDI 2700; EN 12195-1; EN 12642-2001 i prEN 12642-3/2005 – XL nadane przez ośrodek certyfikujący TÜV Nord, Hannover, Niemcy potwierdzające bezpieczeństwo towaru przewożonego na naczepach kurtynowych typu NS34K.
  • Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej.
  • Certyfikat Lidera Rynku za najlepszy produkt w Polsce – naczepa wywrotka stalowa.
  • Certyfikat Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.
  • Certyfikat Lidera Społecznej Odpowiedzialności – Dobry Pracodawca 2011.
  • Nagroda „Polskiej Gazety Transportowej” – Złoty Pegaz.
  • Nagroda „Orzeł Eksportu” przyznawana przez Ministerstwo Gospodarki przedsiębiorstwom najprężniej rozwijającym swoją sprzedaż za granicą – 2. grudnia 2013.
  • Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań jakości dotyczących spawania wg. PN-EN ISO 3834-2:2007 nadany przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. System spawalniczy został wdrożony w naszej firmie w 2011 r. Po trzech latach nadzoru i procesie recertyfikacji ważność certyfikatu została przedłużona do maja 2019 roku.