Centrum Badawczo-Rozwojowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe Wielton S.A.

W centralnej Polsce od 20 lat bije serce Wieltonu – to tutaj, w Wieluniu, znajduje się unikatowe centrum kompetencyjne firmy. Jego integralną częścią jest Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym odbywają się zaawansowane testy technologiczne produkowanych naczep, przyczep i zabudów samochodów ciężarowych.

Projekt powstania Centrum Badawczo-Rozwojowego jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem jest podniesienie zaawansowania technologicznego oraz bezpieczeństwa produkowanych pojazdów.

W wyniku realizacji projektu powstały wyspecjalizowane stanowiska pomiarowe i testujące wyposażone w najwyższej klasy sprzęt służący do badań symulacyjnych, stanowisko do badań materiałowych, diagnostyki układów hamulcowych i hydraulicznych oraz diagnostyki konstrukcji pojazdów. Stanowiska służą kompleksowemu sprawdzaniu i testowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych przyczep i naczep na etapie projektowania i prototypowania. Dzięki temu możliwe jest analizowanie ewentualnych nieprawidłowości oraz wad konstrukcyjnych.

 

Dział Badań i Rozwoju Wielton S.A.

Dynamiczny rozwój firmy Wielton przełożył się na istotny wzrost potencjału Działu Badań i Rozwoju. Obecnie firma posiada dwa oddziały konstrukcyjne w Wieluniu oraz zamiejscowym ośrodku w Gliwicach, gdzie rozwijane są nowe produkty. Ponadto prace konstruktorów wspierają specjaliści do obliczeń wytrzymałościowych, inżynierowie procesu oraz analitycy. Potencjał Działu Badań i Rozwoju został potwierdzony nadaniem przez Ministerstwo Gospodarki statusu jednostki naukowej.

 

Konstruktorzy I ZESPÓŁ BADAWCZY

Głównym celem prac konstruktorów jest rozwój oferty produktów Wielton S.A. W efekcie wdrażanych jest średnio 15 nowych produktów rocznie. Szeroki zakres prac i ich efektywność widoczna jest w liczbie rysunków. Corocznie konstruktorzy wykonują ich około 4000. Rysunki trafiają do działów produkcyjnych, które tworzą gotowe produkty Wieltonu. Dział Badań i Rozwoju uruchamia nowy projekt, obejmujący prace koncepcyjne, wykonanie modeli 3D, obliczenia Metodą Elementów Skończonych oraz wytworzenie dokumentacji technicznej.

 

Z uwagi na konieczność prowadzenia walidacji prototypów w Dziale Badań i Rozwoju Wielton S.A. wydzielono specjalną sekcję odpowiedzialną za planowanie, prowadzenie oraz analizę rezultatów badań. Zespół analityków w ramach swoich kompetencji prowadzi badania wytrzymałościowe, funkcjonalne i trwałościowe zapewniając wysoką niezawodność wdrażanego produktu.

 
Prototypownia

Ważnym elementem procesu wdrożenia nowego produktu do sprzedaży jest etap wykonania jego prototypu a następnie walidacji. Dział Badań i Rozwoju posiada własną halę do budowy prototypów, wyposażoną także w testowe stanowiska produkcyjne oraz badawcze, wykorzystywane na etapie walidacji produktu.

Potencjał badawczy

Urządzenia pomiarowe

  • Karty pomiarowe MXQuantum

 

 

 

 

 

 

 

 

  • System fotogrametryczny TRITOP firmy GOM

 

 

 

 

 

 

  • Stanowisko symulacyjne MTS 320 Road Simulator