Wielton

Relacje inwestorskie – Aktualności

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Michelin Polska S.A. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.

Zarząd Wielton S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 maja 2013 roku łączna wartość dostaw kół i opon realizowanych na rzecz Emitenta przez Michelin Polska S.A. w okresie od dnia 6 września 2012 r. (w której to dacie Emitent publikował raport bieżący nr 39/2012 w sprawie obrotów z tym dostawcą) wyniosła ok. 15,14 mln zł co stanowi równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I kwartału 2013 r. wyniosły ok. 151,4 mln zł.

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON S.A.

Rok 2012 był dobrym okresem dla naszej Spółki. Osiągnęliśmy sukces pod względem uzyskanych przychodów, wolumenu sprzedaży oraz wygenerowanych marż. Jednostkowe przychody w wysokości 565 mln zł. były o 16% wyższe od ubiegłorocznych

Google+