Wielton

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 1/INNOMOTO/2017

 Wieluń, 12.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program Sektorowy „INNOMOTO”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w roku 2017 Numer zapytania ofertowego: 1/INNOMOTO/2017 POBIERZ DOKUMENT

Zapytanie ofertowe nr 28/CBR/2015

 Wieluń, 12.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”. Numer zapytania ofertowego: 28/CBR/2015 Sygnatura: W/20/1/6 POBIERZ …

Zapytanie ofertowe nr 25/CBR/2015

 Wieluń, 05.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe dostawę laptopów i stacji roboczych w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”. Numer zapytania ofertowego: 25/CBR/2015 Sygnatura:  W/20/1/6 POBIERZ …

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 20/CBR/2015 z dnia 09.10.2015

Wieluń, 23.10.2015   INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA   ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 20/CBR/2015 z dnia 09.10.2015 w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”. Przedmiot zapytania: Dostawa …

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 19/CBR/2015 z dnia 06.10.2015

Wieluń, 23.10.2015   INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA   ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 19/CBR/2015 z dnia 06.10.2015 w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”. Przedmiot zapytania: dostawa, …

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 17/CBR/2015 z dnia 05.10.2015

Wieluń, 22.10.2015   INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA   ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 17/CBR/2015 z dnia 05.10.2015 w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”. Przedmiot zapytania: dostawa, …

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 16/CBR/2015 z dnia 25.09.2015

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 16/CBR/2015 z dnia 25.09.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Zapytanie ofertowe nr 20/CBR/2015

 Wieluń, 09.10.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu podnośników kolumnowych  ( 1 kpl. ) w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”. Numer zapytania ofertowego: …

Google+