Współpraca

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza
ul. Traugutta 12
98-300 Wieluń
tel.: 43 843 49 80
fax: 43 843 49 80
e-mail: dlugosz.wielun@wp.pl

Izba Rzemieślnicza w Łodzi
ul. Moniuszki 8
90-111 Łódź
NIP: 725-001-19-36
tel.: 42 632 55 81
fax: 42 632 37 76
e-mail: irlodz@home.pl

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
ul. Targowa 1,
98-300 Wieluń,
woj. łódzkie
tel.: 43 843 82 84