Terminarz

Termiarz rekrutacji

6 czerwca
od godz. 14.00
Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą firmą WIELTON S.A. oceniająca umiejętności manualne i wiedzę ogólnotechniczną kandydata.
Kandydat na rozmowę zgłasza się z kartą rekrutacyjną do pobrania na stronie internetowej Wielton S.A. lub szkoły www.dlugosz.wielun.pl
4 lipca
od godz. 13.00
Kandydaci dostarczają do szkoły komplet dokumentów:
• świadectwo ukończenia gimnazjum
• wyniki egzaminu gimnazjalnego
• akt urodzenia
• kartę zdrowia
• 2 zdjęcia
8 lipca
godz. 13.00
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do klasy patronackiej
11 lipca
godz. 8.00
Badania lekarskie
11 lipca
godz. 9.00
Podpisanie umów przedwstępnych o pracę w celu przygotowania zawodowego
z Firmą WIELTON S.A.
11 lipca
godz. 13.00
Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów klasy patronackiej Firmy WIELTON S.A.