Rozwój zawodowy

Rozówj zawodowyW czasach, gdy osiągnięcia technologiczne są powszechne i ogólnodostępne, głównym potencjałem organizacji są możliwości tkwiące w ludziach ją budujących.

Szkolimy personel każdego działu, na każdym szczeblu organizacji. Organizujemy zarówno szkolenia techniczne, merytoryczne, jak i „miękkie”, służące rozwojowi kompetencji interpersonalnych i społecznych. Nieustannie zachęcamy naszych pracowników do podejmowania nowych wyzwań i korzystania z możliwości, które im proponujemy. Od ponad dwóch lat organizujemy profesjonalne kursy języków obcych (zwłaszcza angielskiego i rosyjskiego) w ramach Akademii Językowej.

Tak wykwalifikowany personel jest przygotowany do nowych wyzwań, które stawia przed nami rynek. Dzięki rekrutacji wewnętrznej, pracownicy wykazujący się zaangażowaniem i osiągnięciami awansują w strukturze firmy, obejmując stanowiska kierownicze lub specjalistyczne. To dla nas absolutny priorytet.

Warto podkreślić, że w naszej firmie ramię w ramię pracują osoby dojrzałe z młodymi absolwentami. Współpraca osób w różnym wieku i o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym wpływa pozytywnie na procesy dzielenia się wiedzą.

Naszym założeniem jest konsekwentne realizowanie polityki efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.