Nauka zawodu

MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Mechanik monter maszyn i urządzeń jest zawodem pożądanym na rynku pracy.

Wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych
i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje    i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy.

Czas trwania nauki: 3 lata

Program nauczania:
Wiedzę teoretyczną i podstawową praktyczną uczniowie zdobywają z Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu. Od drugiego roku kształcenia, uczniowie rozpoczynają również praktykę zawodową w firmie Wielton S.A.

Podczas zajęć na terenie Wielton S.A., każdy będzie mógł przyjrzeć się pracy profesjonalnych urządzeń i robotów, które stosowane są przy produkcji naczep. Najlepsi uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w targach branżowych oraz w wycieczkach.

W trakcie całego cyklu kształcenia uczniowie zdobędą wiedzę w obszarze   obsługi i naprawy urządzeń mechanicznych, elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych, montażu   i konserwacji maszyn i urządzeń oraz możliwość ukończenia profesjonalnego kursu spawacza. Na koniec aby uzyskać rekomendacje zawodowe według wymagań firmy, uczniowie podejdą do egzaminu wewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje ucznia do podjęcia pracy w zawodzie Mechanik monter maszyn i urządzeń.