Praca w Wielton S.A.

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudniamy ponad 1100 pracowników. Zobowiązuje nas to do podejmowania nowoczesnych działań w zakresie rozwoju naszej kadry i tworzenia bezpiecznych, przyjaznych warunków pracy.

W środowisku pracy popieramy jasne zasady działania, otwarty dialog, pracę zespołową w projektach łączących ludzi, reprezentujących często różne dziedziny i działy. Dlatego też osoby kreatywne, umiejące poprzeć swoje pomysły solidną merytoryczną analizą znajdą tu odpowiednie miejsce dla siebie.

Firma od początku powierza pracownikom spory zakres odpowiedzialności, pełnienie ról operacyjnych albo funkcjonalnych, co w różnych zawodowych kontekstach daje możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Kontakt

Dział Personalny
ul. Fabryczna 8
98-300 Wieluń

Rekrutacja, Staże i Szkolenia:
tel. 043 843 45 10 wew. 438
e-mail: praca@wielton.com.pl

Praktyki:
tel. 043 843 45 10 wew. 405

Administracja personalna:
tel. 043 843 45 10 wew. 433

Znajdź nas na:

Wielton Facebook Wielton Linkedin